Ο ιστότοπος More Greece σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγονται με την υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων στην φόρμα επικοινωνίας, είτε μεταγενέστερα, περιλαμβανομένων αυτών που θα προκύψουν από την σύναψη συμφωνίας με την εταιρεία είτε στο πλαίσιο εν γένει σχέσεων και συναλλαγών με το More Greece.
Συγκεκριμένα, στην φόρμα επικοινωνίας συλλέγονται τα απαιτούμενα δεδομένα επικοινωνίας σας: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό κλπ. με μοναδικό σκοπό την απάντησή στο ερώτημα που έχετε υποβάλλει προς την εταιρεία.
Τα στοιχεία που υποβάλλονται στην φόρμα επικοινωνίας δεν κοινοποιούνται σε τρίτους εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατηρούνται έως ότου ζητηθεί η αλλαγή τους ή η οριστική διαγραφή τους από τον ίδιο τον συμβαλλόμενο.
Το υλικό που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα, κείμενα και φωτογραφίες, είναι πρωτογενές και δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευσή του χωρίς προηγούμενη δική μας συγκατάθεση. Σε περίπτωση φιλοξενίας άρθρων ή υλικού από τρίτους, έχει προηγηθεί προ έγκριση ή αναφορά της πηγής απ’ όπου έχουν αυτά συλλεχθεί.
Τέλος, στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας σε αυτόν, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.